Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk politiker, højesteretssagfører og gehejmekonferensråd

Født torsdag den 30. november 1820 i Roskilde
Død fredag den 24. august 1900 i Frederiksdal, Sorgenfri

Mini-biografi: Var søn af en justitsråd, blev 1837 student, cand.jur. 1841, virkede herefter som manuduktør og blev 1843 fuldmægtig hos en kammeradvokat. Rejste 1849-50 til England og Frankrig, blev ved hjemkomsten højesteretsadvokat og var ved siden af G.E. Brock, i adskillige år førstemand i højesteretsskranken. Carl Liebe var 1855 defensor for fire af ministeriet Ørsteds medlemmer under rigsretssagen, vandt 1861 den Thorsenske arvesag og fik kongehuset, aristokratiet og flere store handelshuse som klientel. Repræsenterede Danmark ved forhandlingen om tyske skibes opbringelse under krigen 1864, sad i proces- og kirkekommissionen, var medstifter af kysthospitalet på Refsnæs, medlem af direktionen for Det kgl. Vajsenhus, af Bikubens Repræsentantskab, af bestyrelsen for Kristiansdal Kloster, af bestyrelsen for det Raben-Levetzauske Fond, af Privatbankens Bankråd m.m. Liebe tilhørte politisk de Nationalliberale, afslog 1857 kongens tilbud om indenrigsministerposten og 1865 grev C.E. Frijs' opfordring om at overtage justitsministeriet. Repræsenterede 1861-66 Roskildekredsen i Folketinget, var 1866-95 kongevalgt medlem af Landstinget, formand i årene 1869-94 og blev 1895 Gehejmekonferensråd. Var ofte på talerstolen, blev i alle juridiske spørgsmål anset for en autoritet, hvis råd både blev hørt og fulgt. Liebe modtog Storkorset, udnævntes til Ridder af Dannebrog, til Dannebrogsmand samt til Kommandør af 2. og 1. grad.