Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk højesteretsadvokat og politiker

Født tirsdag den 6. februar 1816 i København
Død søndag den 29. december 1878 i København

Mini-biografi: Var søn af en grosserer, dimitteredes 1832 fra det von Westenske Institut og tog juridisk kandidateksamen 1837. Studerede fransk strafferetspleje og advokatorisk talekunst i Paris, virkede som juridisk manuduktør og fik praktisk uddannelse ved at tage fuldmagt hos forskellige sagførere. Blev 1847 beskikket til overretsprøveprokurator, procederede på prøve for Højesteret og udnævntes 1849 til højesteretssagfører. Gustav Brock fik hurtigt betroet store opgaver, var bl.a. offentlig anklager i rigsretssagen som Folketinget rejste mod medlemmerne af ministeriet Ørsted-Bluhme, den endte med en frifindelsesdom. Havde som modstander i sagen C. Liebe og førte med denne, mange store kampe for Højesterets skranke. Brock blev 1857 medlem af kommissionen for strafferetsplejens reform, 1859 af kommissionen om en ny straffelovbog, 1868 af den store proceskommission, var medindbyder og bestyrelsesmedlem ved de nordiske juristmøder. Valgtes 1860 som efterfølger for grev A.W. Moltke til Landstinget for Nationalliberale parti, var 1865 ordfører for udvalget om den nye straffelovbog, 1873 ordfører for udvalget om Fæsteloven og fra 1870 medlem af Rigsretten. Brock stillede sig kritisk overfor J.B.S. Estrup, men var også modstander af parlamentarisme bygget på Folketingets ubetingede overvægt. Udnævnt til Ridder af Dannebrog 1857 og til Dannebrogsmand 1874.