Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk overjægermester og forstmand

Født lørdag den 28. juli 1703 i København
Død tirsdag den 25. januar 1780 i København

Mini-biografi: Var søn af en overjægermester, fik efter skoletiden en grundig uddannelse ved forstvæsnet og blev 1725 jægermester ved parforcejagten. Blev 1731 hofjægermester og jægermester for den sjællandske øgruppe og Bornholm, udnævntes 1747 til overjægermester og var derved chef for skov- og jagtvæsenet i Danmark og hertugdømmerne. Arbejdede på at få system i skovdriften, sendte 1761 otte unge forststuderende på studierejser til Frankrig og Tyskland og fik den tyske forstbotaniker Johann Georg v. Langen til Danmark, for at regulere skovbruget i de kongelige skove i Nordsjælland. Carl Christian von Gram fik ændret landets skovbrug ved inddeling af skovene i afdelinger, fastsættelse af hugstens størrelse og ved plantning og såning. Respekterede dog bøndernes rettigheder til græsning og hugst i underskoven, planerne for driften blev fra 1964 kaldt den Gram-Langenske forstordning, der også omfattede oprettelse af en skovbrugsskole på Jægersborg. I 1776 kom en bestemmelse om at udsætte forstordningen i tyve år, Gram forlod 1778 skuffet forstvæsenet, men fortsatte som jægermester til sin død. Fik titel af kammerjunker, kammerherre, geheimeråd og geheimekonferensråd. Modtog L'union parfaite og udnævntes til Ridder af Elefanten samt til Ridder af Dannebrog. Var gift med en datter af greve Christian Friis til Frijsenborg.