Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk officer og godsejer

Født onsdag den 28. januar 1691 på Frijsenborg, Hammel
Død torsdag den 23. juni 1763 på Frijsenborg, Hammel

Mini-biografi: Var søn af en greve, tredje besidder af grevskabet og sidste mand af slægten med ét rødt egern i våbenet. Blev student fra Ridderakademiet i Sorø, kom ind ved militæret, blev som 18årig ritmester ved tredje jyske rytterregiment. Udnævntes 1711 til oberstløjtnant, blev generaladjudant ved kong Frederik IV, deltog bl.a. i slaget ved Gadebusch, felttoget i Nordtyskland og erobringen af Stralsund, blev 1723 generalmajor. Christian Friis blev 1734 generalløjtnant, var kommandør for rytteriet i det hjælpekorps, der samme år sendtes til Rhinen, ledsagedes af sin hustru, som døde i Frankfurt am Main. Af sorg søgte Friis sin afsked, afbrød tjenesten og fulgte hustruens kiste tilbage til Frijsenborg, hvor den blev indsat i et til lejligheden opført kapel ved Hammel Kirke. Friis fuldførte den påbegyndte opbygning af en ny hovedbygning på Frijsenborg, lod 1736 optage en ny jordebog over grevskabet og lod samme år hovedgården Favrskov indgå i grevskabet. Begyndte 1759 en gennemgribende ombygning af Boller Slot, bestemte i sit testamente at godserne Boller og Møgelkær i Bjerre Herred skulle høre under Frijsenborg og Boller Slot skulle være enkesæde for slægten. Friis fik titel af kammerherre, gehejmeråd og gehejmekonferensråd. Modtog L'union parfaite ordenen, blev Ridder af Dannebrog og Ridder af Elefanten.