Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2023

Tysk forstbotaniker og overjægermester

Født onsdag den 22. marts 1699 i Oberstadt, Thüringen, Tyskland
Død lørdag den 25. maj 1776 i Jægersborg, Gentofte

Mini-biografi: Var søn af en godsejer, kom efter skoletiden i lære ved forstvæsnet og afsluttede sin uddannelse ved at studere skovbrug på rejser til forskellige lande. Johann Georg von Langen blev 1737 kaldt til Norge for at ordne Kongsberg Skove af hensyn til bjergværksdriftens regelmæssige forsyning med træ til sølvværket i Kongsberg. Rejste 1742 tilbage til Braunschweig, blev udnævnt til oberjägermeister og blev 1763 bedt om at komme til Danmark af lederen af Det Kgl. Danske Forstvæsen, overjægermester Carl Christian von Gram, som ønskede hjælp til en ordnet drift af de kongelige danske skove, der hidtil været drevet ved plukhugst. Von Langen fik indført hugstinddeling, opmålt og kortlagt skovarealet og optalte træerne. Indførte nye træsorte som rødgran, ædelgran, lærk, skovfyr samt ahorn, der fik tilnavnet "von Langens fodspor". Von Langen fik også anlagt stendiger og grøfter for at holde husdyrene ude og indhegnede dele af skoven for at holde vildtet ude. Forstordningen med den omfattende anlæggelse af kunstige kulturer med planter fra planteskoler, udtyndinger af bevoksningerne, ny tilplantning når træerne nåede den ønskede alder, måtte indstilles allerede i 1778 på grund af frasalg af krongodset og de meget store udgifter, men von Langens arbejde fik stor indflydelse på dansk skovbrug.