Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk departementschef og stiftamtmand

Født torsdag den 20. april 1815 i Aabenraa
Død fredag den 7. juni 1895 i København

Mini-biografi: Var søn af en præst, blev faderløs som 6årig og modtog undervisning i Bjolderup præstegård, blev som 14årig elev på Sorø Akademi, dimitteredes 1835, læste jura på Københavns Universitet og tog i 1841 embedseksamen. Blev året efter volontær i det danske Kancelli og påvirkedes her af statsminister P.C. Stemanns meninger. August Regenburg blev i 1848 kancellist og rejste 1849 til Flensborg som kammerherre F.F. Tillisch' privatsekretær. Fik i 1850, efter slaget ved Isted, til opgave at reorganisere Slesvigs Kirke og skole samt gennemføre den mellem-slesvigske sprogordning. Blev i 1852 udnævnt til departementschef samt etatsråd og var lige op til krigen den ledende kraft i ministeriet. Regensburg beskæftigede sig efter krigen 1864 med udlevering af arkivsager som i følge fredstraktaten skulle overdrages til Preussen. Havde stor historisk interesse, satte sig grundigt ind i specielt Sønderjyllands historie, samlede et større bibliotek om emnet, som blev overgivet til Aarhus Katedralskole, en del af C.F. Allens Det danske Sprogs Historie i Slesvig er skrevet over stof herfra. Regenburg var 1870-94 stiftamtmand i Aarhus, sad som medlem af Det kongelige danske Selskab for Fædrelandets Historie, i bestyrelsen for Den danske Historiske Forening og var æresdoktor ved Københavns Universitet. Udnævntes til Kommandør af Dannebrog og Storkorsridder.