Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk forfatter, teolog, historiker og professor

Født tirsdag den 23. april 1811 i København
Død onsdag den 27. december 1871 på Frederiksberg

Mini-biografi: Blev cand.theol. i 1836 men brugte det meste af sit liv på at studere den danske historie. Blev belønnet med en pris af Selskabet for efterslægtens historie for værket Haandbog i Fædrelandets Historie, der udkom i 1840, den blev trykt i flere oplag 8.udgave kom i 1881 og blev brugt som lærebog på universitetet helt til 1917. I værket udtrykker C.F. Allen sit nationalliberale synspunkt, han mente udviklingen var gået fra folkefrihed, til stavnsbånd, videre til enevælde og forventede at man igen ville få folkefrihed. Var medlem af Det kongelige danske selskab for fædrelandets historie og sprog. Var fra 1851 ansat som docent i historie, blev i 1862 professor Rostgardianus, i nordisk historie og oldsager og beholdt stillingen til sin død. Allen studerede nordens historie og udgav sit hovedværk De tre Nordiske Rigers Historie i 1864. værket fik indflydelse på Johannes V. Jensens roman Kongens Fald. Allen var leder af Dansk Folkeblad fra 1841-43, kæmpede for danskheden i Sønderjylland og udgav bl.a. Om Sprog og Folkeejendommelighed i Hertugdømmet Slesvig og Det danske sprogs historie i Hertugdømmet Slesvig eller Sønderjylland. Bogen Breve fra danske mænd skrevne under felttogene 1848-50 blev udgivet efter hans død.