Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk amtmand og kammerherre

Født mandag den 20. juli 1891 i Randers
Død mandag den 11. juli 1966 i København

Mini-biografi: Var søn af en stiftamtmand, blev 1908 student i Ribe, læste jura og tog kandidateksamen 1915, blev derefter ansat i statsbanernes generaldirektorat. Blev året efter konstitueret fuldmægtig og volontør i indenrigsministeriet, udnævntes 1920 til fuldmægtig. Poul Christian Stemann blev 1920 amtsassessor i Tønder og oplevede genforeningsdagen 9. juli med kong Christian X's besøg i dagene efter. Blev 1934 amtmand på Bornholm, varetog embedet i 27 år og blev tildelt adskillige tillidshverv. Var bl.a. formand for udvalget ang. apotekerlovens revision, Bornholms Turistforening, kommissionen til genopbygning af Rønne og Nexø, bestyrelsen for De bornholmske Jernbaner, SAS' kontaktråd for Bornholm, forsyningsudvalget for Bornholm, Bomholmskredsen for Landsforeningen til Kræftens Bekæmpelse, mødrehjælps-institutionen for Bornholm og for syge-husberedskabsnævnet for Bornholm. Medlem af bestyrelsen i Forenede danske Motorejere, A/S De Forenede Jernstøberier, Foreningen for national Kunst og Danske Privatbaners Fællesrepræsentation, sad i foreningen Nordens råd, i Amtmandsforeningens præsidium og i hovedbestyrelsen for Vanførefonden. Var æresmedlem af Dansk Arbejdes Rønne afdeling og af Tumathorps Sankt Knuts Gille i Gladsax, Sverige. Modtog Svenska Sydkustens Marindistrikts store guldmedalje, Dansk Røde Kors' mindetegn for krigshjælpearbejde, hædersbevisninger fra Finland, Polen og Sverige og blev udnævnt til Dannebrogsmand og Kommandør af 1. grad. Udgav 1961 erindringsbogen En dansk Embedsmands Odyssé.