Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk politiker

Født mandag den 23. juni 1834 på Clausager, Sædding, Ringkøbing-Skjern
Død onsdag den 21. marts 1928 i Sædding, Ringkøbing-Skjern

Mini-biografi: Var søn af folketingsmand Jens Andersen Clausager, fik efter skoletiden en landbrugsuddannelse, kom 1852 på Staby højskole, var derefter lærer et par år. Arbejdede med opdyrkning af heden, aftjente værnepligt som dragon og var med i felttoget 1864. Overtog hustruens fødegård og ejede tillige Skjernbrogaard, lagde et stort arbejde i mergling, engvanding samt plantning og var en af Vestjyllands foregangsmænd på området. Anders Jensen Clausager var som faderen medlem af partiet Venstre, gik ind for junigrundlovens bevarelse, stillede 1866 op til valg i Skjernkredsen, kom i Folketinget, bevarede kredsen til 1878 og valgtes nu til landstingsmand for 10. kreds. Var i starten tilknyttet Geert Winthers gruppe, skiftede i 1870 til Det forenede Venstre, viste saglig dygtighed og fik stor indflydelse i partiet også på grund af sin ledende stilling i Det vestjyske Venstre. Sad som medlem af flere vigtige udvalg, var ofte på talerstolen, blev lyttet til med respekt og gjorde sig ligeledes stærkt gældende i Landstinget. Opgav i 1886 frivilligt sit mandat, lod sig dog overtale til at overtage sin bror Anders Bjergbo Clausagers Skjernkreds og valgtes året efter. Havde 1885-1912 hvervet som branddirektør under Landbygningernes alm. Brandforsikring. Far til Hans Clausager og kreditforeningsdirektør Jens Clausager. Udnævntes til Dannebrogsmand.