Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk politiker

Født lørdag den 20. november 1813 i Hundslund, Odder
Død tirsdag den 28. marts 1905 på Frederiksberg

Mini-biografi: Var søn af en sognepræst, mistede faderen som treårig og blev adopteret af en morbror. Blev 1833 student fra Århus Katedralskole, læste teologi og tog kandidateksamen 1840. Tog 1844 magisterkonferens og fik 1846 en magistergrad på en afhandling om realskoler, blev 1854 dr.phil. Geert Winther var på en udenlandsrejse blevet påvirket af det liberale røre og den sociale uro i Europa, fik et ønske om at holde Danmark udenfor, stillede op til folketingsvalg 1849, valgtes i Odder-kredsen og repræsenterede denne til 1884. Sluttede sig til Bondevennerne, stod A.F. Tscherning nær og fik stor betydning som folketingsmand og organisator. Erhvervede 1850 Nørrejydsk Tidende I Aarhus, flyttede redaktion og trykkeri til København, angreb i bladet embedsmændene, Tscherning leverede ofte bidrag og bladet blev partiorgan for Tschernings gruppe. Winther oprettede 1851 De mindre Landejendomsbesidderes Brandforsikring for rørlig Ejendom i Nørrejylland, der også var åben for tyendes løsøre. Oprettede 1855 De mindre Landejendomsbesidderes Brandforsikringsforening for Bygninger og andre faste Ejendomme i Nørrejylland, 1862 Menigmandsvælgerforeningen for Aarhus og Randers amter, den første levedygtige venstreorganisation i Jylland, var medstifter af Jysk folkeforening og sad som formand i alle foreningerne. Winther kunne ikke forlige sig med Christen Berg og dennes visnepolitik og forlod Folketinget 1884.