Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk gårdejer og politiker

Født torsdag den 9. januar 1845 på Clausager, Sædding, Ringkøbing-Skjern
Død søndag den 17. oktober 1926 på Clausager, Sædding, Ringkøbing-Skjern

Mini-biografi: Var søn af folketingsmand Jens Andersen Clausager, opholdt sig som 20årig et år på Staby Højskole, overtog i 1872 sin fødegård, men afstod den igen i 1905 til en svigersøn. Anders Bjergbo Clausager interesserede sig som far for politik og sad fra 1872 som vurderingsmand for udlån af umyndiges midler, blev i 1874 valgt til formand for sognerådet og i 1889 til folketingsmand for Skjern-kredsen, genvalgtes i 1892 og bevarede posten til 1895. Var i årene 1887-89 formand for Hanning Mejeri, 1896-98 for Skjern Svineslagteri, var formand for Bølling Nørre Herreds Landboforening i 4 år, for Skjern Hesteavlsforening i 8 år og for Balling Nørre Herreds Brandkasse i fem år. Var gennem tre år repræsentant i Agrarforeningen, fra 1894 i Landbygningernes Brandforsikring, medlem af Ringkjøbing Amtsråd 1891-1910 og af kommissionen for jord til landarbejdere 1899-1910. Havde fra 1902 hvervet som forligskommissær, var 1903-10 medlem af amtets overskatteråd, fra 1904 landvæsenskommissær og fra 1907 medlem af skoledirektionen. Var bror til politikeren A.J. Clausager. Blev udnævnt til Ridder af Dannebrog.