Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk politiker, krigs- og marine- samt indenrigsminister

Født mandag den 10. september 1810 i København
Død torsdag den 28. april 1887 i København

Mini-biografi: Var af officersslægt og blev sekondløjtnant a la suite som 13-årig. Gjorde tjeneste ved Kyrassér-regimentet og ved Hestgarden indtil han med grad af ritmester udtrådte af hæren 1839 for at overtage familiens stamhus, Egholm i Hornsherred. Haffner helligede sig derefter landbruget og politikken og gjorde kun militærtjeneste under Treårskrigen, hvor han var chef for en afdeling frivillige herregårdsskytter. Som godsejer kendt for tidligt og på eget initiativ at have ophævet hoveripligten på sit gods. Haffners politiske arbejde begyndte i det lokale sogneråd og i Roskilde Amtsråd. Indvalgt i Østifternes rådgivende Stænderforsamling i forsamlingens sidste valgperiode 1847-48. Medlem af Landstinget fra 1866 til sin død. Efterfulgte 1869 J.B.S. Estrup som indenrigsminister i regeringen Krag-Juel-Vind-Frijs og blev krigs- og marineminister i den følgende regering Holstein-Holsteinborg. I forbindelse hermed, udnævnt til general a la suite. Udtrådte af ministeriet 1872 efter en kontrovers om indførelsen af en værneskat. Forsøgte efter opfordring fra kong Christian 9. at danne regering 1874 men uden held. Krigs- og marineminister i regeringen Estrup fra 1875 til 1877, da Haffner igen valgte at gå af, denne gang på grund af uenighed om en nyordning af den militære strafferetspleje. Kammerherre 1847. Storkors af Dannebrogordenen 1875.