Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk officer og politiker

Født tirsdag den 15. januar 1822 i København
Død torsdag den 7. marts 1901 på Frederiksberg

Mini-biografi: Var søn af generalmajor Ferdinand Bauditz, kom som 12årig på Landkadetakademiet, blev 1839 sekondløjtnant ved Livgarden og udnævntes året efter til kammerjunker. Gennemgik i årene 1844-48 Den kongelige militære Højskole, blev 1847 premierløjtnant à la suite i infanteriet og 1848 premierløjtnant i Ingeniørkorpset. Virkede ved Feltingeniørdetachementet og deltog i slagene ved Slesvig og Dybbøl 1848, i Fredericias forsvar 1849 og Slaget ved Isted 1850. Waldemar Gustav Otto Bauditz blev 1851 adjudant hos Ingeniørkorpsets chef, blev efter krigen korpsadjudant og fik ansættelse ved Bygningstjenesten i København. Interesserede sig for politik og blev 1852 valgt til Folketinget i Fredensborgkredsen for Det Nationalliberale Parti. Nedlagde dog sit mandat senere på året og tog også afsked fra hæren, for at tiltræde posten som baneingeniør ved bygningen af den Sydslesvigske Jernbane, blev 1855 ingeniør ved den Sjællandske Bane og forblev her til 1870. Bauditz havde 1857 erholdt nyt afskedspatent som kaptajn, sad fra 1860 som medlem af direktionen for aktieselskabet Fredens Mølles Fabrikker og var 1866-68 medlem af Frederiksberg Kommunalbestyrelse. Bauditz oversatte T.B. Macaulays Englands Historie og romanen Catharina Ashton, leverede flere bidrag til blade og tidsskrifter, udgav tidsskriftet I ledige Timer og fik 1903 posthumt udgivet Livserindringer. Bror til Ferdinand og Julius Bauditz.