Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk officer og hofmand

Født lørdag den 27. juni 1778 i Nakskov
Død søndag den 29. april 1849 i København

Mini-biografi: Var søn af generalløjtnant Friedrich Carl Bauditz, kom som 10årig på Landkadetakademiet, blev 1795 fændrik i Kongens Regiment, 1799 sekondløjtnant og 1803 premierløjtnant. Var god til korttegning, vakte kronprins Frederiks interesse og blev 1805 ansat som dennes adjudant ved hovedkvarteret i Kiel. Ferdinand Bauditz avancerede til kaptajn 1807, trådte ved generaladjudantstabens oprettelse året efter, ind som divisionsadjudant og blev stabschef ved Vahrendorffs korps. Udnævntes 1811 til major, 1812 til overadjudant og stabschef hos prins Ferdinand, ledsagede 1815 denne på en længere udenlandsrejse, fungerede fra 1822 som prinsens hofchef og blev 1833 virkelig hofchef. Arrangerede fester og skuespil for hoffet, var selv yderst musikalsk begavet og omgav sig i privatlivet med nogle af datidens store kunstnere som billedhuggeren Bertel Thorvaldsen og digteren Knud Lyne Rahbek. Bauditz satte stor pris på arveprinsesse Caroline, men havde det ikke godt med arveprinsens letsindighed i spil og de mange små erotiske ekstrature. Hørte stadig under generalstaben og var 1818 blevet oberstløjtnant, 1829 oberst, 1832 generalkvartermesterløjtnant og 1841 generalmajor à la suite. Modtog Storkorset og blev udnævnt til Ridder af Dannebrog, Dannebrogsmand og til Kommandør. Var far til Ferdinand, Julius og Waldemar Gustav Otto Bauditz.