Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2023

Dansk amtmand og kammerherre

Født torsdag den 6. december 1827 i Odense
Død mandag den 3. august 1914 i København

Mini-biografi: Var søn af generalløjtnant Joachim Wedell-Wedellsborg, blev student 1845, læste jura og tog kandidateksamen 1851. Blev derefter kancellist i Ministeriet for Hertugdømmet Slesvig, tog slesvigsk juridisk eksamen 1852, blev året efter herredsfoged i Husby og Nim Herreder, konstitueret amtmand over Flensborg Amt 1856, blev 1861 fast ansat i dette embede, men afskediget 1864 på grund af Slesvigs afståelse. Havde været en særdeles dygtig embedsmand og blev 1867 udnævnt til amtmand over Hjørring Amt, passede dette hverv 13 år og fik nu et tilsvarende embede i Frederiksborg Amt, tog sin afsked efter 26 års tjeneste. Vilhelm Wedell-Wedellsborg fik titel af kammerherre 1869, blev 1878 Kommandør af 2. grad af Dannebrogsordenen, 1887 Kommandør af 1. grad, modtog 1898 Storkorset af Dannebrog, var tillige Dannebrogsmand og bar desuden flere udenlandske ordener, heriblandt den Preussiske og Siamesiske Krones Orden. Var far til oberst Vilhelm Wedell-Wedellsborg.