Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2023

Dansk oberst

Født lørdag den 26. april 1873 i Hjørring
Død tirsdag den 3. september 1946 på Juelsberg, Aunslev, Nyborg, Fyn

Mini-biografi: Var søn af kammerherre Vilhelm baron Wedell-Wedellsborg, kom efter endt skolegang ind ved militæret, blev i 1894 udnævnt til sekondløjtnant ved fodfolket og til premierløjtnant samme år. Blev 1909 kaptajn og udnævntes 1921 til kompagnichef for Livgarden, oberstløjtnant samt chef for 29. bataljon, blev i 1924 chef for 23. bataljon og 1926 chef for Livgarden. Vilhelm Wedell-Wedellsborg blev oberst 1927 og sluttede sin militære karriere i 1934. Havde 1918 været udsendt som militær attaché ved det danske Gesandtskab i Paris og sad i årene 1928-34 som formand for Motorordonnanskorpsets bestyrelse. Fik titel af kammerherre, udnævntes til Dannebrogsmand, Kommandør af 1. grad af Dannebrog, modtog Dansk Røde Kors Hæderstegn samt en hel del hædersbevisninger fra udlandet, blev bl.a. Ridder af Den franske Æreslegion, Storofficer af den belgiske Leopold II's Orden, Kommandør af den nederlandske Orden af Oranien Nassau, Kommandør af Sveriges Sværd Orden og Kommandør af Norges St. Olavs Orden, modtog et ærestegn fra Østrigs Røde Kors.