Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2023

Dansk forfatter, teolog og præst

Født onsdag den 9. oktober 1839 i Øster Velling, Randers
Død søndag den 22. oktober 1899 i Kirke Stillinge, Slagelse

Mini-biografi: Var søn af en præst, blev student 1859, cand.theol. syv år efter og virkede en tid som huslærer på Clausholm i Jylland, blev 1870 ansat som adjunkt i Roskilde. Foretog en længere rejse til Frankrig og Italien på grund af sit helbred. Verner Ludvig Nannestad fik kaldet som sognepræst ved Herringe og Gjestelev på Fyn i 1882, kom til Ubby ved Kalundborg 1892 og 1897 til Stillinge ved Slagelse. Var en afholdt præst der tillige virkede som forfatter, skrev adskillige artikler i Theologisk Tidsskrift, bl.a. Bidrag til Bedømmelsen af den saakaldte sunde Lære, Grev Leo Tolstoy som religiøs forfatter og Prædiken og forkyndelse i forhold til bekendelsesskrifterne, i Historisk Tidsskrift om Hertugen af Gottorps indflydelse på krigsforhandlingerne i Nimwegen, Fontainebleau og Lund, artiklerne havde dybde, klarhed og var selvstændigt udført. Nannestad blev især kendt for sine Portrætter fra Kirken med undertitlen "Bidrag til en Karakteristik af dansk Prædiken i det 19. Aarhundredes sidste Halvdel", tilstræber heri at belyse D.G. Monrad, C. Hostrup, R. Frimodt, J.H. Paulli og andre kirkemænds teorier om forkyndelsen på en bred åndshistorisk baggrund og fremlagde nogle særdeles gode iagttagelser.