Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk forfatter, præst og prædikant

Født torsdag den 9. marts 1809 i København
Død tirsdag den 11. juli 1865 i København

Mini-biografi: Var søn af en overkrigskommissær, blev student 1827, studerede teologi og tog kandidateksamen 1833, blev to år efter kateket ved Helligåndskirken i København og 1837 præst ved Christiansborg Slotskirke. Just Henrik Paulli blev 1840 udnævnt til hofpræst, 1857 til stiftsprovst og sognepræst ved Vor Frue kirke, var velanset ved hoffet, blev 1864 kgl. konfessionarius og var efter tronskiftet en god støtte for kongehuset. Var også for sin menighed en vellidt og søgt sjælesørger der havde let ved at sætte sig ind i andre menneskers forhold, berolige dem og yde hjælp i hvert enkelt tilfælde. Paulli besad gode filosofiske og teologiske kundskaber og var særdeles velegnet som lærer for yngre præster. Skrev 1851 sin teologiske disputats, Dr. Niels Hemmingsens Pastoraltheologie, derudover to prædikensamlinger: Prædikener om Kirken og Sacramenterne, Taler i Kirken ved særegne Ledigheder samt de meget udbredte Christelige Bønner. Paulli var en af Københavns mest populære prædikanter på den tid, talte klart, mildt og inderligt, var inspireret af Grundtvig og mere forstående over for tidens reformkrav end sin svigerfar Jakob Peter Mynster. Paullis store nidkærhed som sjælesørger under koleraepidemien 1853 og igen 1864, var sikkert medvirkende til at undergrave helbredet og fremskynde en tidlig død. Var Ridder af Dannebrog og Dannebrogsmand.