Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk forfatter, teolog, biskop og politiker

Født onsdag den 8. november 1775 i København
Død mandag den 30. januar 1854 i København

Mini-biografi: Cand.theol. 1794 og blev derefter huslærer på Bregentved, studerede her tysk filosofi og 1798 fik Universitetets guldmedalje for en afhandling om børneopdragelse. Fik 1801 et præstekald i Spjellerup og Smerup, men var deprimeret over at skulle prædike om Kristus uden personlig tro. Da Mynster en sommerdag i 1803 læste i Jacobis skrift om Spinoza, fik han et religiøst gennembrud, der fik ham til "ganske uden forbehold" at hengive sig i Guds faderhånd og stole fuldt og fast på den historiske Kristus. Søgte i 1811 embedet som kapellan ved Frue Kirke i København, blev i 1828 kgl. konfessionarius og 1834 Sjællands biskop. Var beundret som prædikant og forfatter, men kom som konservativ fortaler for enevælde og statskirke i modsætningsforhold til grundtvigianismen og til den ensomme filosof Søren Kierkegaard, der kritiserede ham meget hårdt. Imidlertid fo'r Mynster selv hårdt frem mod tidens frihedsstrømninger i kirkelivet, forlangte tvangsdåb af baptisternes børn og fik Grundtvig ansat som præst ved Vartov i den hensigt at kue hans forkyndelse - men resultatet blev en folkelig vækkelse omkring ham. For at holde Grundtvigs salmer ude af salmebogen udgav Mynster i 1845 et tillæg til denne, som dog blev stillet i bero af kancelliet.