Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2023

Dansk forfatter, historiker, lærer og præst

Født tirsdag den 21. marts 1843 i Horsens
Død lørdag den 19. marts 1910 i København

Mini-biografi: Var søn af en vicekonsul, blev 1862 student, læste teologi og tog kandidateksamen 1869. Konstitueredes som førstelærer ved Borgerskolen i Store Heddinge 1871, blev kort efter sognepræst og skolelærer på Omø, 1876 sognepræst i Føvling og Holsted samt 1891 i Kirke Hvalsø og Særløse. Var tidligt blevet interesseret i historie og fik en omfattende forfattervirksomhed vedrørende Danmarks kirke- og kulturhistorie. Vilhelm Bang skrev flere artikler til dagblade og tidsskrifter og udgav større afhandlinger og selvstændige skrifter, bl.a. Den danske Kirkes Historie i Kristjan den tredjes Tid, Præstegaardsliv i Danmark og Norge i Tidsrummet fra Reformationen til det syttende Aarhundredes Slutning, Latinskoleliv og Studenterliv, Den danske Kirkes Historie i Tiden fra 1559 til 1699 samt Hexevæsen og Hexeforfølgelser især i Danmark. Bang studerede Jens Worms papirer og den Ledreborgske håndskriftsamling og udgav på det grundlag, en del ret værdifulde aktstykker og breve i Kirkehistoriske Samlinger og Samlinger til jydsk Historie og Topografi. Havde planlagt at skrive en dansk bispekrønike, men fik skrevet nogle artikler om biskopperne i Sjællands, Fyns og Århus stifter. Var medarbejder ved C.F. Brickas Dansk biografisk Lexikon og medlem af bestyrelsen for Det jydske historisk-topografiske selskab. Far til politikeren Gustav Bang.