Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk forfatter, rektor, leksikograf og professor

Født mandag den 24. august 1716 i Aarhus
Død fredag den 31. december 1790 i Aarhus

Mini-biografi: Var søn af en lektor, blev 1733 privat dimitteret til Københavns Universitet, boede på Borchs Kollegium, tog attestats 1736 og blev dekan på Kommunitetet. Var under opholdet i hovedstaden medarbejder ved Bibelrevisoren, kom privat hos Hans Gram, fik lov at benytte dennes store bogsamling og fik samtidig råd og vejledning. Jens Worm blev 1740 konrektor i Aarhus, tog samme år magistergraden, virkede på skolen gennem 35 år og styrede den stort set alene da rektor var svagelig, efterfulgte denne 1752. Blev udnævnt til professor 1754 og nedlagde sit embede året efter. Fik i Københavnske Videnskabers Selskabs Skrifter optaget Forsøg til en Skolehistorie, forestillende de latinske Skolers og Skolevæsenets Tilstand i Danmark før Reformationen, mere væsentlig er dog trebindsværket Forsøg til et Lexikon over danske, norske og islandske lærde Mænd, som ved trykte Skrifter have gjort sig bekjendte. Værket var blevet til uden Worm havde haft adgang til Københavns store biblioteker, var det første forfatterleksikon der udkom i Danmark og det blev et uvurderligt hjælpemiddel for senere litteraturforskere, med sine biografiske og litterære oplysninger. Worm beklædte forskellige tillidshverv og blev ofte benyttet af regeringen i kommissioner, fik 1777 titel af justitsråd. De fleste af Worms skriftlige arbejder opbevares på Horsens Skolebibliotek.