Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2023

Dansk udskrivningschef

Født torsdag den 5. marts 1908 i København
Død 2003 - (mangelfuld?)
Efterlysning: Vi mangler oplysninger om denne persons gravsted. Kan du hjælpe med information herom, eller endnu bedre: sende et godt foto af gravstedet? Læs evt. mere Om siden.
Kontakt - På forhånd tak.

Mini-biografi: Var søn af oberst Axel Ramm, blev i 1926 student fra Metropolitanskolen, læste derefter jura og tog kandidateksamen i 1933. Fik samme år ansættelse som sekretær i Indenrigsministeriet, blev i 1941 fuldmægtig og i 1944 udnævnt til ekspeditionssekretær. Viggo Ramm var desuden sekretær i Landsnævnet for Børneforsorg i årene 1934-41, derefter til 1946 ekspeditionssekretær, var 1939-40 souschef for Statens Civile Luftværn og fra 1946 chef for 3. udskrivningskreds Svendborg. Var 1946-64 også fuldmægtig samt mønstringsbestyrer i Svendborg Amt, fra 1953 formand for Foreningen af Tjenestemænd ved Institutioner under Boligministeriet og Indenrigsministeriet. Sad som medlem af bestyrelsen for Svendborg og Omegns Fadderskabsforening for Gelting sogn, af Sygekassen af 1872, Foreningen for Alderdoms-friboliger, af styringskomiteen for rationalisering af Udskrivningsvæsenet og af bestyrelsen for Emil Wolffs mindelegat. Blev i 1964 chef for 2. udskrivningskreds Roskilde og var fra 1965 Indenrigsministeriets konsulent i sager vedrørende værnepligt. Blev udnævnt til Ridder af 1. grad af Dannebrog. Var far til stadsdirektør Viggo Kr. Ramm.