Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk officer

Født mandag den 17. oktober 1870 på Frederiksberg
Død torsdag den 25. maj 1944 i København

Mini-biografi: Var søn af sporvejsdirektør P.G. Ramm, blev 1889 student fra Metropolitanskolen og gik derefter to år på Hærens Officersskole. Blev 1892 sekondløjtnant og premierløjtnant i artilleriet, 1909 kaptajn, 1919 oberstløjtnant og bataljonschef, 1923 chef for 6. artilleriafdeling, 1926 oberst og regimentschef, forlod hæren 1932. Axel Ramm gjorde i årene 1907-11 tjeneste i Krigsministeriet, var i to år tillige adjudant hos forsvarsministeren, 4 år adjudant hos kong Christian 10. og igen 1913-15 på tjeneste i Krigsministeriet. Ramm var formand for Dansk Røde Kors' Holbæk afdeling og tilså 1916 lejrene for de tysk-østrigske krigsfanger i Rusland, var 1917-19 leder af Dansk Røde Kors' krigsfangekontor i Berlin, 1920 dansk repræsentant i den internationale kommission til fastlæggelse af den dansk-tyske grænse, deltog 1924 og 1934 i besigtigelsen heraf. Sad som medlem af bestyrelsen for Foreningen til Opførelse af Alderdomsfriboliger, for Folkekuranstalten ved Hald og for Danske Statsembedsmænds Samråds Enkebolig. Var formand i Syge- og Begravelseskassen af 1872, medlem af hovedbestyrelsen for Dansk Røde Kors, af repræsentantskabet for Pensions- og Livrenteinstituttet af 1919 og for Dansk Folkeforsikringsanstalt. Modtog adskillige udenlandske ordner og blev udnævnt til Ridder af Dannebrog, Dannebrogsmand og til Kommandør af 2. grad.