Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2022

Dansk politiker, departementschef og kirkeminister

Født torsdag den 14. december 1871 i København
Død lørdag den 19. juni 1954 i København

Mini-biografi: Var søn af generalmajor Harald Holbøll, blev 1890 student fra Borgerdydskolen i København Læste jura og tog kandidateksamen 1896. Blev 1898 ansat som assistent i kultusministeriet, udnævntes til fuldmægtig 1909 og til kontorchef 1914. Valdemar Holbøll blev 1916 kontorchef i kirkeministeriet, 1921 departementschef i undervisningsministeriet, men stod til tjeneste i kirkeministeriet og blev 1923 departementschef her, varetog stillingen til 1942. Underviste i kirkeret ved Pastoralseminariet og sad som medlem af direktionen, var medlem af den danske Styrelse i Nordisk administrativt Forbund i årene 1918-43 og bestyrer for præstepensionsfondet fra 1923. Medlem af bestyrelsen for de gejstlige enkekasser fra 1928, formand for præsteenkehjemmet fra 1934,fra 1924 medlem af og fra 1936 formand for direktionen for Det kgl. Vajsenhus. Var formand for det 1927 oprettede Selskab for kirkelig kunst og udgav Teologisk Stat 1927, 1933 og 1941. Holbøll blev 1942 kirkeminister i ministeriet Scavenius, afgav alle sine tillidsposter ved udnævnelsen og bevarede embedet til 1945. Modtog Storkorset, blev Ridder af Dannebrog, Dannebrogsmand samt Kommandør af 2. og 1. grad. Bar Den Islandske falks orden, var kommandør af Finlands hvide roses orden, kommandør med stjerne af Norges St. Olavs orden og kommandør af 1. grad af Sveriges Nordstjerne orden.

Garnisons Kirkegård, København (gravsted nedlagt/findes ikke)
© www.gravsted.dk (foto:hs)