Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk officer

Født lørdag den 15. juli 1837 i København
Død tirsdag den 23. september 1919 på Frederiksberg

Mini-biografi: Var søn af en kaptajnløjtnant, faderen havde været med på et af den grønlandske handels skibe, der forsvandt ved Grønland. Harald Holbøll blev 1856 sekondløjtnant og tjente som adjudant ved 8. infanteribrigade under kommandør Paul Scharffenberg i 2. Slesvigske Krig 1864. Blev udnævnt samme år til premierløjtnant, kom 1866 til Generalstaben og var i årene 1867-70 adjudant hos krigsminister Waldemar Raasløff, siden i fire år adjudant ved 1. Generalkommando. Holbøll blev 1876 kaptajn, 1879 stabschef ved 1. sjællandske brigade, forsattes 1882 til Generalstaben, blev 1885 souschef ved 1. Generalkommando, 2 år efter udnævnt til oberstløjtnant og til chef for 4. bataljon. Blev oberst og chef for 5. regiment 1895, generalmajor og chef for fyenske brigade 1901, forlod 1907 hæren på grund af alder. Grundlagde sammen med sin svoger Carl Galster i 1865, et populært kursus ved hærens og flådens officer skoler med adgangseksamen til universitetet m.m. og udgav 1911 det smukke værk En Brigadeadjutants Erindringer fra Krigen 1864. Holbøll blev udnævnt til Ridder af Dannebrog, Dannebrogsmand og til Kommandør af 2. grad og 1. grad. Var tillige tildelt ordner fra Italien, Frankrig og Sverige. Var far til departementschef Valdemar Holbøll.