Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk politiker, landsdommer og partistifter

Født lørdag den 16. december 1916 i København
Død onsdag den 28. august 1996 på Frederiksberg

Mini-biografi: Var søn af højesteretssagfører C.C. Heilesen samt fredssagsforkæmper Margit Heilesen, blev i 1934 student fra Skt. Jørgens Gymnasium, læste derefter jura og tog kandidateksamen i 1943. Fik straks efter ansættelse som sekretær hos den danske gesandt i Stockholm, fungerede fra 1945 som sekretær i justitsministeriet, var i årene 1946-48 politifuldmægtig i nordre birk, tiltrådte derefter stillingen som sekretær, blev udnævnt til fuldmægtig i 1954 og blev i 1957 ekspeditionssekretær. Tyge Christian Heilesen fik beskikkelse som landsretssagfører i 1952, var til 1955 sekretær hos statsadvokaten for København, 1956-58 medhjælper hos statsadvokaterne ved Østre Landsret, virkede som konsulent i statsministeriet 1954-64 og i undervisningsministeriet 1964-70. Heilesen var dommer i Københavns Byret i 1959, i Østre Landsret i 1970, foretog en studierejser til USA i 1961-62 og til Norge i 1966. Var i 1959 næstformand i Dansk Samråd for Forenede Nationer, sad som formand 1965-66, var medlem af forretningsudvalget for Dansk Flygtningehjælp 1965-66, af Rådet for teknisk samarbejde med udviklingslandene 1965-69 samt af repræsentantskabet for Mellemfolkeligt Samvirke 1966-72.