Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk politiker, afholdsagitator og højesteretssagfører

Født søndag den 13. juni 1886 på Vadsagergård, Tornby, Hjørring
Død søndag den 7. november 1943 i København

Mini-biografi: Var søn af en gårdejer, blev 1905 student, læste jura og tog kandidateksamen 1911, blev derefter volontør i udenrigsministeriet. Engagerede sig i afholdsbevægelse, var i studieårene medstifter af en afholdsforening, sad som sekretær og siden formand for studenternes afholdsforening, grundlagde og var redaktør af Danmarks studerende ungdoms afholdsforbunds blad D.S.U.A. Christian Christensen Heilesen udgav 1916 Den danske Næringsret i Hovedtræk og Den danske Andelsbevægelse fra retligt Synspunkt, blev 1917 overretssagfører, 1927 højesteretssagfører. Var formand i Danmarks afholdsforenings hovedbestyrelse, i bestyrelsen for Danske afholdsselskabers landsforbund, ledede Afholdsfolkenes oplysningskontor og var statens delegerede ved internationale antialkohol kongresser i Milano, Lausanne og Antwerpen. Medlem af 2. ædruelighedskommission, udgav Beværterloven af 29. Marts 1924 i Hovedtræk og Lov mellem Lande. Var aktiv i Dansk fredsforening og i andelsbevægelsen arbejdede ved Andelsbladet fra 1935. Heilesen var radikal borgerrepræsentant i København, valgtes 1920 til Folketinget og beskæftigede sig især med juridiske spørgsmål, sad i kommissioner om næringslov og militær straffelov og i indenrigsministeriets boligudvalg. Stod politisk Ove Rode nær, var imod Madsen-Mygdals tilnærmelse til Socialdemokratiet ved valget 1929 og genopstillede ikke, fik ved valget 1943 mange stemmer, men opnåede ikke valg. Var gift med Margit Heilesen, der virkede i Kvindernes internationale liga for fred og frihed.