Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk ingeniør, direktør, fabrikant og politiker

Født onsdag den 23. januar 1861 i Odense
Død lørdag den 26. marts 1932 i København

Mini-biografi: Var søn af teologen Ludvig Helveg, tog i 1880 polyteknisk adgangseksamen, blev 1886 cand.polyt. med speciale som maskiningeniør og fik derefter kendskab til jernstøberi samt smedje, modelsnedkeri og maskinværksted på Caroc & Leth's Maskinværksted i Aarhus samt Møller & Jochumsen i Horsens. Regner Helweg blev i 1887 ansat som assistent ved maskinafdelingen på industriudstillingen i København, blev 1888 inspektør og året efter medindehaver af firmaet Marstrand, Helweg & Co., Jernstøberi og Maskinfabrik, som 1897 indgik i den nye store virksomhed A/S Titan, var direktør her resten af livet. Sad i årene 1892-97 samt 1919-20, som formand for Foreningen af Fabrikanter i Jernindustrien i København og var sammen med Otto Busse, aktiv i etableringen af en ordning med obligatorisk værkstedpraksis for maskiningeniører, der blev indført på Polyteknisk Læreanstalt 1894. Helweg havde adskillige tillidsposter, var medlem af bestyrelserne i Dansk Ingeniørforening, Dansk Arbejdsgiverforening, Kruckow-Waldorff, Det danske Kulkompagni, Dansk Forening for Arbejderbeskyttelse m.m. Sad i Frederiksberg Kommunalbestyrelse for partiet Højre, var formand for Sammenslutningen af Arbejdsgivere indenfor Jern- og Metalindustrien, viceformand for Den Tekniske Forening, formand for Industriforeningens repræsentantskab, medlem af Industrirådet, Forsikringsnævnet, Sø- og Handelsretten samt Københavns Havnebestyrelse. Blev udnævnt til Ridder af Dannebrog og Dannebrogsmand. Var bror til forsøgsleder L. Helweg.