Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk forfatter, teolog, præst og historiker

Født søndag den 26. april 1818 i Odense
Død onsdag den 5. september 1883 i Odense

Mini-biografi: Var søn af en kirurg, blev student 1835 og tog teologisk kandidateksamen 1840. Virkede en tid som huslærer, blev 1843 redaktør for tidsskriftet For Litteratur og Kritik. Var grundtvigianer og lod sig opsluge af studier, litterært arbejde og kirkelig virksomhed i mange år, overtog sammen med Emil Christiani ledelsen af nogle forsamlinger, der skulle modvirke baptismen. Ludvig Helveg oplevede flere skuffelser de næste år, som at blive forbigået som professor i kirkehistorie ved Københavns Universitet. Blev 1857 kapellan ved Skt. Knuds kirke i Odense, virkede som præst ved hospitalet og var en populær forkynder, der samlede fynboerne om prædikestolen. Forsvarede de grundtvigske tanker, ved møder og artikler i Dansk kirketidende og i Nordisk maanedsskrift. Virkede for patriotiske formål som den sønderjyske sag og dannede 1871 Udvalget for danskamerikansk mission. Studerede kirkehistorie og udgav bl.a. Christian VI og den Tids religiøse Bevægelser og sammen med C.J. Brandt: Den danske Psalmedigtning I-II, med biografier af salmedigterne. Disputerede 1855 for den filosofiske doktorgrad på afhandlingen De Danske Domkapitler, et forstudie til hovedværket: Den danske Kirkes Historie efter Reformationen og Den danske Kirkes Historie til Reformationen. Helveg var Ridder af Dannebrog og Dannebrogsmand. Far til Leopold Helweg og bror til Frederik Helveg.