Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk husdyrbrugskonsulent

Født søndag den 1. februar 1846 i Ullerup, Sundeved, Sønderborg
Død søndag den 9. august 1885 på Frederiksberg

Mini-biografi: Var søn af en gårdejer, arbejdede hjemme, men blev som 19årig opfordret til at tage en videregående landbrugsuddannelse af præsten N.L. Feilberg og dennes søn, bestyrer på Rungstedlund P. Feilberg. Gik på Askov Højskole, tog i 1868 præliminæreksamen, kom derefter på Veterinær- og landbohøjskolen, tog 1871 dyrlægeeksamen og blev samme år ansat som lærer ved Landboskolen i Lyngby. Peter Jessen fik hos J.C. la Cour udviklet evnen til selvstændigt at arbejde med husdyrbrugets problemer og skrev i 1873 en del opsigtsvækkende afhandlinger i Tidsskrift for Landøkonomi om udstilling af slagtekvæg og om kvægets fodring. Fortsatte med at skrive og rejste til udlandet for at studere husdyrbrug, blev i 1876 ansat som konsulent i husdyrbrug ved landhusholdningsselskabet. Udførte som Danmarks første husdyrbrugskonsulent et betydningsfuldt arbejde, især for kvægbrugets udvikling i en tid med store vanskeligheder for avlsarbejde og afsætning af produkter. Jessen holdt foredrag, var dyrskuedommer og personlig rådgiver, fulgte F.V.A. Prosch i arbejdet for rationelle avlsmetoder, men havde i modsætning til denne lettere ved at vinde landmændenes tillid. Sad som medlem af husdyrbrugsudvalgene i De samvirkende sjællandske Landboforeninger og i Foreningen af jydske Landboforeninger, stod for stambogsføring og repræsenterede dansk landbrug ved møder i England, Tyskland, Holland og Belgien.