Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk landbrugsskoleforstander, officer og landøkonom

Født fredag den 8. juni 1838 på Skærsø, Syddjurs
Død mandag den 21. februar 1898 på Frederiksberg

Mini-biografi: Var søn af en landmand, der drev flere gårde, kom på efter skoletiden på Polyteknisk Læreanstalt og tog landbrugskandidateksamen 1857, arbejdede herefter i ni år som assistent ved Landbohøjskolen. Jørgen Carl la Cour var dog væk fra skolen for at deltage i 2. Slesvigske Krig 1864 og vandt stor hæder som officer. Foretog efter krigen en 2årig landøkonomisk studierejse gennem Europas mest fremskidtsvenlige lande. Blev 1867 redaktør ved Tidsskrift for Landøkonomi, havde en idé om at undervisningen i landbrug skulle bygge på folkehøjskolens tanker. Førte sine tanker ud i livet ved i 1868 at oprette Lyngby Landboskole med sig selv som forstander. La Cour blev 1875 valgt til sekretær i Landhusholdningsselskabet og fik derved en fremtrædende position i dansk landbrugs administration, valgtes 1891 til præsident for selskabet. Fik med sin flid og sine initiativer til bl.a. vejledning, forsøg og undersøgelser forbedret forholdene for afsætningerne. Blev 1894 regeringens tilsynsførende ved landbrugets udførselsforhold. Var initiativtager ved oprettelsen af Dansk Landbrugsmuseum, der åbnede 1889 og indtil 1969 lå i Kongens Lyngby nord for København. La Cour blev som skolemand og administrator en af de enkeltpersoner, der i sidste tredjedel af 1800 tallet opnåede at få størst indflydelse inden for det danske landbrug.