Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2022

Dansk officer

Født tirsdag den 3. januar 1804 i Lübeck, Tyskland
Død mandag den 12. december 1892 i Odense

Mini-biografi: Familien kom fra Hessen i Tyskland. Faderen havde været officer i dansk tjeneste, men deltog med et westfalsk regiment i Napoleons felttog mod Rusland og faldt i slaget ved Borodino 1812. Sønnen blev dansk sekondløjtnant 1825, gjorde tjeneste i Rendsborg i nogle år og var derefter i en del år tysklærer ved Landkadetakademiet og Den kgl. Militære Højskole i København. Ved udbruddet af Treårskrigen 1848 var Wörishöffer kaptajn og kompagnichef og deltog i den indledende kamp ved Bov. Blev derefter stabschef, først hos general Rye og senere hos general de Meza. Var medvirkende til den danske sejr i udfaldet fra Fredericia den 6. juli 1849 og deltog som major og bataljonschef i slaget ved Isted den 25. juli 1850. I mellemkrigsårene først kommandant i Ejdersted og senere bataljonschef i København. Ved udbruddet af krigen i 1864 oberst og brigadechef. Udmærkede sig under prøjsernes storm på Dybbøl-stillingen, hvor Wörishöffers brigade var indsat i front på højre fløj. Blev efter krigen generalmajor og chef for Fyenske Brigade. Ved afsked på grund af alder 1874, udnævnt til generalløjtnant og samtidig storkorsridder af Dannebrogordenen.

Garnisons Kirkegård, København 2015
© www.gravsted.dk (foto:fl)