Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk general

Født lørdag den 14. januar 1792 i Helsingør
Død lørdag den 16. september 1865 i København

Mini-biografi: Sekondløjtnant i artillerikorpset 1810. I de følgende mange år hovedsagelig tjeneste som lærer ved militære skoler afbrudt af studierejser i udlandet og egentlig militærtjeneste i kortere perioder. Var et stort sprogtalent og desuden musikalsk begavet og en glimrende tegner. Den militære karriere gik trægt, dels fordi de Meza brugte tiden på sprogvidenskabelige studier og musiske beskæftigelser, dels fordi han udviklede en række særheder bl.a. en udpræget skræk for fugt, træk og kulde. Til trods herfor ved udbruddet af Treårskrigen 1848 udnævnt til felthærens ledende artilleriofficer af sin svoger, krigsminister A.F. Tscherning. Viste sig mod al forventning at være en fremragende troppefører, som uden besvær klarede feltlivets strabadser, udviste stort personligt mod, bevarede overblikket og kunne træffe beslutninger. Især hans føring under slaget ved Isted i 1850 vakte beundring. I krigens løb udnævnt til generalmajor og kort efter til generalløjtnant. Ved udbruddet af krigen i 1864 overgeneral for felthæren ved Dannevirke. Besluttede 5. februar 1864 efter et krigsråd, at hæren skulle forlade Dannevirkestillingen. Få dage senere kaldt til København og afskediget. Følte sig med rette dybt uretfærdigt behandlet og døde året efter ensom og bitter. I eftertiden har der været enighed om, at de Mezas beslutning var den rette. Storkors af Dannebrogordenen 1850.