Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2023

Dansk politiker, landøkonom og skoleleder

Født søndag den 15. april 1838 i Skørpinge, Slagelse
Død lørdag den 27. maj 1922 i København

Mini-biografi: Var søn af præsten F.E. Bojsen, gik i Haderslev latinskole, derefter et år på v. Westens institut i København og tog 1859 landinspektøreksamenen på Polyteknisk læreanstalt. Peter Bojsen købte bondehøjskolen i Gedved, knyttede i 1862 et friseminarium til højskolen, fik i 1870'erne så stærk tilgang at højskolen i 1881 måtte nedlægges, arbejdede som landinspektør og drev landbrug for at klare økonomien. Udgav sammen med broderen Frede Bojsen: Dansk Skoletidende, var fast medarbejder ved faderens "Budstikke" og udgav selv de sidste tre årgange Den ny Budstikke. Bojsen var medstifter af Skanderborg amts Landbosparekasse, formand for Horsens Landbrugsforening og initiativtager til oprettelsen af Danmarks første andelssvineslagteri i Horsens, var formand til 1913. Formand for andelsslagteriernes fællesrepræsentation, næstformand i de jyske landboforeninger, medstifter af Agrarforeningen, med til oprettelse af Jysk Folkeforening, formand for Grundlovsværneforeningen, var sognerådsformand 1883-94 og medlem af Skanderborg amtsråd 1889-95. Bojsen valgtes 1866 til rigsrådets Folketing for Vejlekredsen, stemte mod den reviderede grundlov, afstod ved valget til den nye grundlovs Folketing, kredsen til hofjægermester H.R. Carlsen. Valgtes 1894 i 10. landstingskreds, blev i 1902 vraget som forligstilhænger, stillede forgæves op til valg i 1903. Blev i 1912 kongevalgt landstingsmedlem og var tingvalgt medlem af Landstinget 1918-22. Bror til Jutta Bojsen-Møller.