Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk politiker, hofjægermester og indenrigsminister

Født søndag den 28. oktober 1810 på Gammel Køgegård, Køge
Død lørdag den 2. juli 1887 på Gammel Køgegård, Køge

Mini-biografi: Var den ældste af fire børn, gik i skole på det nyoprettede Sorø Akademi, men kom 12 år gammel til Kiel for at blive uddannet som forstmand ved instituttet her, tog sin eksamen i 1832. Hans Rasmussen Carlsen fik godset Gammel Kjøgegaard overdraget af sin moder ved hjemkomsten, han elskede at færdes i naturen og var en ivrig jæger. Startede sit politiske liv i 1841 ved at blive valgt ind i Østifternes Stænderforsamling og blev samtidig udnævnt til hofjægermester. Var en livlig, begavet person, meget national og folkelig - og passede dårligt ind i det aristokrati han tilhørte. Havde problemer med at møde op i den grundlovgivende rigsforsamling og deltage i debatterne på grund af sin hustrus alvorlige sygdom. Rasmussen blev kongevalgt medlem af Rigsrådet i 1855 og i 1859 til Landstinget. Deltog mest ivrigt i religiøse spørgsmål, var selv meget troende. Var grundtvigianer, en yngre søster var gift med N.F.S. Grundtvig, en anden med præsten Peter Rørdam. Carlsen blev udnævnt til indenrigsminister i 1864, men valgte at træde tilbage efter 2 mdr., nedlagde samtidig sit mandat som rigsrådssmedlem. Blev i 1870 kongevalgt medlem af Landstinget. Fik aldrig nogen danske ordner, men var blevet tildelt den svenske Vasaordens Kommandørkors.