Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk forfatter, teolog, og professor

Født torsdag den 1. maj 1704 i Vestervig, Thisted
Død tirsdag den 13. juni 1769 i København

Mini-biografi: Var søn af en præst og voksede op i Vestervig præstegård i Thy, modtog undervisning af en kvindelig slægtning i Aalborg, blev derefter af faderen forberedt til latinskolen og dimitterede i 1722. Begyndte at studere på Københavns Universitet, fik attestats i 1724, arbejdede herefter som huslærer til 1726, blev nu ansat som femtelektiehører i Aalborg, kom 1733 til Viborg som konrektor og blev 1734 tillige lektor i teologi. Havde til opgave at holde de årlige skærtorsdagsprædikener, udgav siden 11 af dem under titlen: Betragtning over vor Frelseres Jesu Christi Testamente og Sakramente. Peder Rosenstand-Goiske blev i 1735 magister og tog i 1742 en teologisk doktorgrad for en afhandling om Treenigheden. Blev i 1747 stiftsprovst i Viborg og efterfulgte 2 år efter, Jeremias Friedrich Reuss som teologisk professor ved Københavns Universitet. Ønskede at udbrede religionen til befolkningen og påbegyndte i 1753, ugeskriftet Billige Frie-Tanker over ubillig Frie-Tænkeri, det udkom først i ark, siden som et samlet hele og er på over 1000 sider. Rosenstand-Goiske var gennem 20 år, et anset og virksomt medlem af det teologiske fakultet og blev i 1751 tilforordnet i Missionskollegiet samt direktør for Vajsenhuset. Var far til 10 børn, heriblandt advokat Peder Rosenstand-Goiske og bankdirektør Philip Rosenstand-Goiske.