Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2022

Dansk rigsbankdirektør, journalist og konferensråd

Født fredag den 6. december 1754 i København
Død mandag den 29. maj 1815 i København

Mini-biografi: Var søn af en professor, gik i Roskilde latinskole, dimitteredes 1772 og studerede en tid teologi, ændrede dog siden livsretning. Blev 1781 kopist i det vestindisk-guineiske Rente- og Generaltoldkammer, avancerede 1782 til fuldmægtig, 1791 til sekretær i kollegiets kammerkancelli, blev 1797 kommitteret, 1809 deputeret og 1813 direktør for den nyoprettede Rigsbank. Philip Rosenstand-Goiske var medudgiver af Borgervennen, leverede selv flere bidrag til ugeskriftet, talte bondefrihedens sag og udgav 1791 et lejlighedsskrift om denne i anledning af jyske jorddrotters adresse til kongen. Holdt som præsident for Landhusholdningsselskabet flere festtaler, som vakte beundring fra bl.a. Knud Lyne Rahbek og en del af dem er blevet trykt. Rosenstand-Goiske blev kendt for sine håndskrevne månedlige efterretninger om begivenheder i Danmark, fortrinsvis i hovedstaden, der regelmæssigt blev sendt til danskere i Vestindien. De blev 1783-91 udsendt i hæfter, overgik til vennen Ove Malling og årgangene 1785-91 opbevares i manuskriptsamlingen på det Kongelige Bibliotek, de to første årgange er gået tabt. Rosenstand-Goiske fik titel af kammerråd, justitsråd, etatsråd og konferensråd. Var svigerfar til historikeren Caspar Paludan-Müller.

Assistens Kirkegård, København 2015
© www.gravsted.dk (foto:fl)