Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk biskop

Født mandag den 28. november 1692 i Hygum, Kollerup, Vejle
Død fredag den 8. juni 1764 i Aarhus

Mini-biografi: Var søn af en provst, modtog fra 12års alderen undervisning i præstegårdens latinskole, dimitteredes 1710 til Universitetet og tog 1714 teologisk attestats, blev i studietiden ven med brødrene Hans Adolph Brorson og Broder Brorson. Studerede en tid i Kiel, blev i 1718 kapellan i Lintrup og 1730 sognepræst, opgav 1732 dette sognekald, da faderen trængte til hjælp og blev i stedet kapellan i Hygum. Peder Hygom fik med sin pietisme fremkaldt en stærk vækkelsesbevægelse, der delte menigheden i to partier og ikke-pietisterne klagede til Ribes biskop over de strenge krav om bodskampens nødvendighed. De fik ikke medhold, men Hygom blev kaldt til samtale og afgav en vidtløftig teologisk erklæring, som i dag er et værdifuldt kildeskrift til oplysning om dansk pietismes lærestandpunkt. Hygom blev i 1736 sognepræst ved Vor Frue Kirke i Aarhus og provst i Ning herred, 1737 stiftsprovst i Aalborg og beskikkedes året efter til biskop i Aarhus, blev her resten af si liv. Fortsatte sin pietisme og var ivrig efter at udbrede Erik Pontoppidans katekismus forklaring, blev kritiseret af Peder Hersleb og kom i et anspændt forhold til den lærde norske stiftsprovst Frederik Nannestad. Hygom oversatte den tyske nadversalme "Jesus, din søde Forening at smage" til dansk.