Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk godsejer og kammerjunker

Født 1677 - (mangelfuld?) (andre kilder: 1670)
Død 1723 - (mangelfuld?)

Mini-biografi: Var søn af en amtmand, tog 1686 til udlandet ledsaget af en bror og blev indskrevet som student ved Leiden Universitet. Studerede 1688 ved universitetet i Oxford og blev efter hjemkomsten til Danmark i 1689 udnævnt til kammerjunker. Ove Ottesen Skeel giftede sig med en tysk kvinde og blev derfor udelukket fra at arve Stamhuset Birkelse af faderen indtil hustruen døde. Tilkæmpede sig alligevel en bolig på Birkelse og lagde hindringer i vejen for den fætter, der var tiltrådt stamhuset, fik kongelig ordre til at forlade gård og gods, flyttede til Dybvad, men også befalet at drage herfra. Skeel tog ophold i Aalborg, fremførte dog ustandselig klager til bl.a. biskoppen og kunne ved hustruens død 1711 endelig overtage Birkelse, men kom i strid Anders Skeels enke, som nægtede at forlade stamhuset. Skeel indgik i 1714 nyt ægteskab og bestemte at hustruen skulle besidde stamhuset så længe hun forblev enke efter hans død. Skeel døde 1723 som barnløs, enken overtog Birkelse, men giftede sig 1735 med general Christian Frederik von Levetzau og måtte afstå stamhuset til Holger Skeel.