Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk officer og godsejer

Født onsdag den 13. december 1682 på Oxholm/Oksholm, Jammerbugt
Død lørdag den 17. april 1756

Mini-biografi: Var søn af en generalmajor, blev tidligt forældreløs, kom til militæret, var kadet ved det holstenske rytterregiment og med de danske hjælpetropper i Nederlandene. Forfremmedes 1702 til kornet, siden til ritmester, blev 1704 sekondmajor ved Livregimentet til hest, 1705 virkelig major ved 3. jyske Rytterregiment og 1708 oberstløjtnant. Kom hjem 1711, blev oberst ved 3. sjællandske regiment og deltog i kampen foran Wismar. Christian Frederik von Levetzau deltog året efter i slaget ved Gadebusch, Sveriges sidste triumf i Den store nordiske krig, var med i yderligere et par felttog og blev 1717 forfremmet til generalmajor. Trak sig efter fredsslutningen 1720 ud af tjenesten, men er 1731-32 opført i etaterne som generalløjtnant. Havde ved arv, giftermål og køb erhvervet herregårdene Store Restrup, Torstedlund, Aastrup, Overklit, Albæk og Ørslevkloster i Jylland, var en dygtig godsejer, optoges 1750 som deputeret i General-Landets-Økonomi- og Kommerce-kollegium og medvirkede til at der blev indkaldt tyske kolonister til de jyske og holstenske heder. Blev 1751 optaget i adelstanden med titel af greve og blev en af de fire adelige bygherrer af Amalienborg, stod for det nuværende Christian VIII's Palæ. Udnævntes til gehejmekonferensråd, Ridder af Elefanten, Ridder af Dannebrog og modtog dronning Sophie Magdalene orden l'union parfaite.