Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2021

Dansk politiker og højesteretsassessor

Født mandag den 31. august 1807 i København
Død fredag den 21. april 1882 på Frederiksberg (andre kilder: 20. april)

Mini-biografi: Var søn af biskop Peter Erasmus Müller, blev 1824 student med udmærkelse, læste jura, tog eksamen 1830. Modtog 1832 Universitetets guldmedalje, udnævntes til auditør, var fra 1839 overauditør. Arbejdede som volontør i Danske Kancelli, blev 1836 kancellist, satte sig ind i lovgivningen om borgerlig næring i Danmark og udgav 1840 bogen Om Lavsvæsen og Bevillinger til Næringsbrug. Otto Müller blev 1842 medlem af Industriforeningens repræsentantskab samt borgerrepræsentant, valgtes 1855 til Folketinget. Sad i en komité til undersøgelse af Københavns lavs- og korporationsvæsen, fik af indenrigsminister P.G. Bang til opgave at udarbejde det lovudkast, der siden dannede grundlag for loven, som fra 1862 indførte næringsfrihed i Danmark. Müller var 1846 blevet overretsassessor, blev 1860 højesteretsassessor, var bogholder og kasserer ved Sjællands Stifts gejstlige Enkekasse samt konstitueret direktør for Pastoralseminariet med forpligtelse til at foredrage kirkeretten. Var i ungdommen tilhænger af Det Nationalliberale Parti, skrev bogen Om Valgret og Valgbarhed, skiftede siden holdning, udgav skriftet Om Valgloven og blev medlem af repræsentantskabet i den konservative Augustforeningen. Deltog i Bevægelsen mod Brændevinsdrik, sad i Mådeholdsforeningens bestyrelse og var formand for Det kongelige danske Haveselskab. Udnævntes til Ridder af Dannebrog, Dannebrogsmand og til Kommandør. Far til P.E. Lange-Müller, bror til Adam og Ludvig Müller.

Assistens Kirkegård, København 2015
© www.gravsted.dk (foto:fl)