Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk rigshofmester

Født 1395 - (mangelfuld?)
Død 1477 - (mangelfuld?)

Mini-biografi: Var søn af en ridder, deltog i Erik af Pommerns kamp for Sønderjylland og såredes i alvorligt slaget ved Immervad i 1420. Giftede sig til Hvideslægtens gård Bjørnholm i Djursland, erhvervede sig mere jord og adskillige godser, fik derved også mere magt. Blev medlem af rigsrådet omkring 1434, deltog 1436 i mødet med svenskerne i Kalmar, var 1438-39 aktiv i indsættelsen af Christoffer af Bayern, blev slået til ridder og udnævntes til rigshofmester, det højeste politiske embede efter kongens. Spillede efter tronskiftet 1448 en betydelig rolle, deltog i adskillige vigtige politiske akter, fulgte 1449 Christian I til Norge, medbeseglede den norske håndfæstning, var i Visby med til at afslutte det foreløbige forlig om Gotland, var mellem de rigsråder, der tiltrådte den for Norges skæbne, betydningsfulde overenskomst i Halmstad, spillede en hovedrolle under nye forhandlinger med hansestæderne og fik 1451 beføjelse til i Jylland at gengive fredløse deres fred og modtage fredkøbet af dem. Blev året efter, af uopklarede årsager, fritaget for tjeneste og for hofmesterembedet. Otte Nielsen Rosenkrantz var en from mand, stod som hovedstifter af Birgittinerklostret i Mariager og byggede Marie Magdalene Kirke, kom 1454 i strid Aarhus' biskop Jens Iversen Lange, om bl.a. kirkelige afgifter og rettigheder herfra.