Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk biskop

Født ca. 1400 - (mangelfuld?)
Død torsdag den 9. maj 1482

Mini-biografi: Var søn af en ridder, studerede jura og teologi ved forskellige universiteter i udlandet, erhvervede licentiatgraden i begge fag. Blev ansat som ærkedegn i Aarhus omkring 1440, repræsenterede sammen med Ribes biskop, Danmark og den danske gejstlighed på kirkeforsamlingen i Basel. Var 1449 kong Christian 1.s sendebud i Rom, fik af paven tildelt titel som kannik i Roskilde, men efterfulgte samme år Ulrik Stygge som biskop i Aarhus. Jens Iversen Lange var energisk og gik langt for at håndhæve kirkens ret, fik i 1465 kongens stadfæstelse af Aarhus Stifts privilegier, hævdede kirkens kaldsret over Marie Magdalene Kirke ved Randers, der var opført af Otte Nielsen Rosenkrantz, truede med bandlysning og udvisning, blev af det kongelige retterting 1458 dømt til at give Rosenkrantz en undskyldning. Fik året efter frataget indtægten af Aarhus by-skat efter en strid med kongen. Var ofte i konflikt med byens borgere om afgifter af gejstlige gårde samt retten til byens mark. Brugte penge på udsmykning Aarhus Domkirke, fik 1470-77 bygget det store kirketårn, 1477 det sydvestlige kapel og opsatte 1479-82 altertavlen udført af Bernt Notke, som er et af Danmarks mest interessante mindesmærker. Lange var medlem af rigsrådet, deltog i flere herredage og i unionsforhandlinger med svenskerne.