Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk politiker, landstingsmand og hofjægermester

Født mandag den 6. januar 1851 på Lindersvold, Roholte, Faxe
Død torsdag den 25. august 1921 i Humlebæk

Mini-biografi: Var søn af kammerherre Fritz Brun, blev efter skoletiden landvæsenselev på Ourupgård hos Edward Tesdorpf og giftede sig 1874 med dennes datter Ida. Oscar Brun overtog ved svigerfaderens død 1889, hovedgården Sædingegård på Lolland, solgte den 1916 og flyttede derefter til hovedgården Krogerup ved Humlebæk, som var arvet efter faderens død 1888, ejede tillige det 3. Tesdorpfske fideikommis. Var en interesseret og driftig landmand, der fik indført forbedringer og mekaniske hjælpemidler til arbejdet på sine ejendomme. Brun interesserede sig også for offentlige anliggender og blev tildelt flere tillidsposter samt administrative stillinger, både i og uden for landbruget. Sad som næstformand i repræsentantskabet for andelssukkerfabrikken Nykøbing, var medlem af landsudvalget for anvendelse af udenlandsk arbejdskraft, af Maribo Stiftsmuseums bestyrelse, af tilsynsrådet i Landbygningernes Brandforsikring, af administrationen for Ringsted klosters fideikommis, af det Bugelske fideikommis, Maribo Stiftsmuseums bestyrelse og af tilsynsrådet i Landbygningernes Brandforsikring. Sad i Maribo amtsråd, i administrationen for Maribo amts tvangsarbejds- og plejeanstalt i Sakskøbing, var formand for kontrolkomitéen i Genforsikringsaktieselskabet dansk Veritas og Erhvervsbankens bankråd, bestyrelsesmedlem i foreningen for landøkonomisk fjerkræavl og formand for Frejr, Danske landbrugeres andelsselskab. Var 1892-1902 medlem af Landstinget for partiet Højre. Fik titel af hofjægermester og blev Ridder af Dannebrog.