Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk Rigsråd

Født 1492-1525 - (mangelfuld?)
Død onsdag den 24. november 1568

Mini-biografi: Var søn af landsdommer Mogens Munk Lange, studerede i Tyskland og tog en magistergrad i Köln. Blev af onklen, biskop Iver Munk i 1523 indsat som kannik ved Ribe Domkirke, blev siden også forstander for byens nonnekloster. I 1531 fik onklen, Frederik I.s tilladelse til at lade nevøen blive Ribes næste biskop, men kapitlet gav ikke sit samtykke. Efter kongens død blev Oluf Munk Lange, på onklens foranledning, optaget i Rigsrådet, var efter mødet i Ry 1534, under grevefejden blandt de fire rigsråder, der skulle tilbyde hertug Christian kronen. Opnåede 1535, at få Christian III's stadfæstelse af valget til onklens hjælpepræst og efterfølger. Fængsledes ved reformationens gennemførelse i 1536, blev løsladt året efter for at kunne gifte sig med adelsdamen Drude Rantzau. Munk fik i 1537 Tvis Kloster i fri forlening samt Skt. Hans Kloster i Horsens som pantelen, købte i 1540 Tårnborg i Ribe, hvor H.A. Brorson siden kom til at bo. Fik Skivehus i pant, Ålborghus som regnskabslen, Lundenæs, Ørum som pante- og afgiftslen, byttede Skt. Hans Kloster med Ørslev Kloster, kom 1542 igen i rigsrådet, købte Volstrup i Hjerm Herred og Tvis Kloster i Hammerum herred af kronen samt Kvistrup og Oxvig. Var Bror til Ide Munk.