Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk godsejer

Født ca. 1510 - (mangelfuld?)
Død mandag den 22. august 1586 i Malmö, Sverige (før 1658: Malmø, Danmark)

Mini-biografi: Var datter af en rigsråd, blev gift ganske ung med Oluf Nielsen Rosenkrantz, der stammede fra en af landets rigeste og fornemste slægter og var mere end 20 år ældre. Parret fik tre døtre og var bosat på Nyborg Slot, hvor Rosenkrantz var lensmand. Under Grevens Fejde 1534 blev slottet erobret af grev Christoffer af Oldenburg, Ide Munk, der var alene hjemme med de to yngste piger blev holdt fanget og først frigivet, da Rosenkrantz sluttede sig til grevens parti. Året efter blev ægtemanden fængslet og truet på livet, Ide og pigerne blev tvunget væk fra det nye opholdsted Vallø Slot, der blev udplyndret af grevens folk. Rosenkrantz sad formentlig fængslet til borgerkrigens slutning 1536, men Christian III havde udstedt et beskyttelsesbrev til hustruen. Ægteparret havde trods aldersforskellen et tilsyneladende harmonisk ægteskab, vennerne kom gerne på besøg på Vallø og unge adelsmænd blev sendt hertil for at få en god opdragelse. Da Ide Munk blev enke 1545 var ægteparrets døtre stadig umyndige og hun kunne derfor blive siddende i uskiftet bo. En af døtrene døde ung, men de to andre blev godt gift og Ide Munk, der var beslutsom og selvstændig, formåede at bevare sin fremtrædende position i enkestanden.