Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2023

Dansk jurist og professor

Født mandag den 30. juli 1894 i København
Død mandag den 7. februar 1983 i København

Mini-biografi: Var søn af en grosserer, blev 1912 student, læste litteratur samt filosofi, skiftede til jura og tog 1919 eksamen med udmærkelse. Arbejdede en tid som sagførerfuldmægtig, fik 1920 ansættelse som sekretær i justitsministeriet og var 1923-24 på studierejse til England samt Frankrig. Oscar Borum foretog grundige studier indenfor reglerne for dansk, tysk, fransk, engelsk international person-, familie- samt arveret og forsvarede i 1927 afhandlingen Personalstatutet efter dansk og fremmed Ret for en doktorgrad. Var 1928-30 konstitueret som dommer i Østre Landsret samt Københavns Byret og blev 1930 udnævnt til professor i retsvidenskab ved Københavns Universitet og overtog Viggo Bentzons fag, person-, familie- samt arveret. Udgav adskillige lærebøger i familieret, arveret og international privatret, udgav 1939 Dødsgaver - Aftalers Bestaaen under forandrede Forhold og skrev tillige flere afhandlinger om emner inden for aktieselskabsretten. Deltog både før og efter krigen i Haag-konferencen for international privatret. Var formand for Arveretskommissionen, Børnelovskommissionen af 1947, Aktielovkommissionen af 1957, Aktielovudvalget af 1964, Juridisk Forening, sad i Arvelovsudvalget af 1954, var medlem af Tuborg fonden, af bestyrelsen for Det Danske Institut i Rom og medudgiver af Juridisk Ordbog. Blev æresdoktor ved Reykjavik samt Uppsala Universitet. Udnævntes til Ridder og til Kommandør af 1. grad af Dannebrog.

Frederiksberg Ældre Kirkegård 2021
© www.gravsted.dk (foto:flm)