Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2022

Dansk jurist og professor

Født torsdag den 15. august 1861 i København
Død søndag den 4. april 1937 i København

Mini-biografi: Var søn af en landinspektør, blev student 1879 fra Borgerdydskolen på Christianshavn, læste jura og tog kandidateksamen 1884. Blev dr.jur. 1890 med afhandlingen Begrebet vis maior i romersk og nordisk Ret med særligt Hensyn til Reders Ansvar for Ladning. Underviste i søret på Københavns Universitet fra 1891 og blev udnævnt til professor i retsfilosofi og søret 1892, i Privatret 1901. Viggo Bentzon blev året efter medlem af Konsistorium, var dekan ved det rets- og statsvidenskabelige Fakultet, formand for Overskyldrådet fra 1903, for Overpatentkommissionen og for dispachør-eksaminationskommissionen. Referendarius ved konsistorium, sad som medlem af Toldrådet, af Landmandsbankens Bankråd, af Fællesrepræsentationen for dansk Skibsfart, af Bestyrelsen for Højskolen for moderne Samfundsvidenskab og Politik. Var medlem af og fra 1912 formand for den danske afdeling af de nordiske familierets kommissioner. Skrev til brug ved forelæsninger, bl.a. Den danske Personret, Retskilderne, Den danske Søret, Almindelig Retslære, De juridiske Eksaminer i Tyskland og Danmark, Den danske Familieret og Den danske Arveret. Var Ridder af Dannebrog, Dannebrogsmand, Kommandør af 2. og 1. grad og bar den svenske Nordstjerneorden. Bror til etatsråd Povl Bentzon og far til komponisten Niels Viggo Bentzon samt højesteretspræsident Asbjørn Drachmann Bentzon.

Søllerød Kirkegård 2013
© www.gravsted.dk (foto:mn)