Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk overførster

Født mandag den 17. juli 1797 i København
Død fredag den 1. juni 1866 i Randers

Mini-biografi: Faderen var søofficeren Carl Wilhelm Jessen, som især kendes fra træfningen ved Sjællands Odde den 22. marts 1808. Sønnen blev student fra Borgerdydskolen i København i 1814 og kastede sig derefter over landmåler- og forststudiet. Fik herfra eksamen i 1819 og udnævntes til forst- og jagtjunker. Var fra 1830 overførster ved statsskovene i Midtjylland og senere overførster for alle statsskove i Jylland, en stilling, som Nicolai Jacob Jessen varetog til sin død. Fra 1855 til 1863 desuden landstingsmand. Var en dygtig forstmand, der i betydelig grad forbedrede de skove som han havde ansvaret for. Bekymrede sig desuden meget om de private skove, der efter Jessens mening gennemgående blev drevet mindre godt. Var medvirkende til, at en del privatskov blev opkøbt af staten. Interesserede sig for hedeopdyrkningen og udgav kort før sin død skriftet "Om Hedeskovsdyrkningen i Jylland", som var stilet til medlemmerne af det netop stiftede Hedeselskab. Skriftet fik dog kun fik ringe betydning, da Jessens synspunkter ikke stemte ret godt overens med de synspunkter, som Hedeselskabets stærke mand, E.M. Dalgas, stod for. Jessen blev ridder af Dannebrogordenen 1840, hofjægermester 1851 og kammerherre 1852.