Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk politiker, søofficer, matematiker og minister

Født søndag den 18. juni 1826 i København
Død søndag den 12. juni 1910 i København

Mini-biografi: Var søn af en lærredshandler, blev som 12årig kadet, siden sekondløjtnant, premierløjtnant, kaptajnløjtnant, kaptajn, kommandør, kontreadmiral og endelig 1891 viceadmiral. Var med på korvetten Galatheas jordomsejling, i krigsårene 1848-49 med fregatterne Havfruen og Freja på blokade i Østersøen, 1850 med korvetten Najaden på vagt i Sundet. Niels Frederik Ravn virkede efter krigen som lærer i matematik og navigation på Søkadetakademiet, siden som lærer i matematik ved Den Kongelige Militære Højskole og ved Hærens Officersskole. Var i krigsåret 1864 næstkommanderende på linjeskibet Frederik VI og 1871 chef for kadetskibet, korvetten Heimdal. Ravn var en dygtig matematiker, med som grundlægger af et eksistensforsvar af Danmark, herunder en befæstning af København både til lands og vands. Var medstifter af Det Krigsvidenskabelige Selskab. Blev 1873 marineminister i ministeriet Holstein-Holsteinborg, fortsatte i ministeriet Fonnesbech og blev ved dettes afgang 1875 direktør for marineministeriet. Kom tilbage 1879 som marineminister i J.B.S. Estrups højre-regering og fik gennemført en ny søværnslov. Ravn var marineminister til år 1900, i årene 1881-84 tillige krigsminister og 1897-1900 udenrigsminister. Tildeltes adskillige hædersbevisninger, var Ridder af Dannebrog, Dannebrogsmand, Kommandør af 2. og 1. grad, modtog Storkorset af Dannebrog og blev 1898 Ridder af Elefanten. Far til søofficeren H.O. Ravn.